လြတ္လပ္ဧည့္ခန္း

                          ဒီအစီအစဥ္ေလးကေတာ့ သက္ဆုိင္သူေတြနဲ႔ ေသာတရွင္ေတြၾကား တိုက္ရိုက္ေျပာဆုိေဆြးေႏြးႏုိင္မယ့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္... 

Program Time
Saturday 6:25 PM - 6:35 PM
Sunday 6:25 PM - 6:35 PM