ဖူးပြင့္ေ၀ဆာကေလးကမၻာ

ပတၱျမား FM ပရိသတ္မ်ား အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ ဖူးပြင့္ေ၀ဆာကေလးကမၻာ အစီအစဥ္ကို ထုတ္လႊင့္ေပးဖို႔အခ်ိန္ ေရာက္ရွိလို႔လာပါျပီ မိမိ ခ်စ္ရတဲ့ ရင္ေသြးငယ္ေလးေတြကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္တဲ့ေနရာမွာ အက်ိဳးရွိေစဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ တင္ဆက္ေပးေနတာျဖစ္လို႔ နားဆင္ၾကည့္ေပးပါဦးရွင္ . . . . . . 

Date Program Time
MON 11:50 - 12:00 AM
THUR 12:25 - 12:35 PM