ပံုေဖာ္နားဆင္ ဇာတ္လမ္းအသြင္

ပတၱျမား FM ေသာတရွင္မ်ား အားလံုး မဂၤလာပါ . . . ဇာတ္လမ္းနားဆင္လိုသူမ်ားအတြက္ ပံုေဖာ္နားဆင္ ဇာတ္လမ္းအသြင္ အစီအစဥ္ကို ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ေပးပါေတာ့မယ္ . . . . 

 Program Time

SUN

FIR

12:00 PM - 12:25 PM

20:10 PM - 20:35 PM