နိဗၺာန္လမ္းဆီသုိ႔

ရခဲလွတဲ့လူ႔ဘ၀မွာ က်န္ရွိေနတဲ့ လက္ရွိ အခ်ိန္ကို မေမ့မေလ်ာ့ပဲ သတိတရားနဲ႔ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ Padamyar FM ရဲ ႔ နိဗၺာန္လမ္းဆီသို႔ က႑ ထုတ္လႊင့္ေပးဖို႔ အခ်ိ္န္က်ေရာက္လာပါျပီ ခင္ဗ်ာ . . . . . . 

Program Time
Saturday 6:42 AM - 6:57 AM
Monday 6:42 AM - 6:57 AM
Wednesday 6:42 AM - 6:57 AM