႐ုရွား ႏုိင္ငံ သမၼတ ပူတင္ က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႐ုရွား ႏုိင္ငံ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ ကို ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္

Published: Dec 07


႐ုရွား ႏုိင္ငံ သမၼတ ပူတင္ က ၄င္းအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လပိုင္းတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည့္ ႐ုရွား ႏုိင္ငံ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ ကို ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ေန႕၌ ထုတ္ျပန္ .ေၾကညာ ခဲ့သည္။ ႐ုရွားႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ႐ုရွားႏိုင္ငံသမၼတ ပူတင္ သည္ ႏုိင္ငံအေနာက္ပိုင္းရွိ ကားထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ံုသို႕ သြားေရာက္ လည္ပတ္စဥ္ အတြင္း မိမိ အေနျဖင့္ လာမည့္ ႐ုရွား ႏုိင္ငံ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲသစ္ ကို ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အားလံုး၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရွိခဲ့ရသည္။ လတ္တေလာ လပိုင္းတြင္ ႐ုရွား ႏုိင္ငံ သမၼတ ပူတင္ ပြဲအခမ္းအနား တက္ေရာက္တိုင္းတြင္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ျပဳမျပဳ ဟူသည့္ ေမးခြန္းအား အႀကိမ္ႀကိမ္ ေမးျမန္ျခင္း ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ပူတင္က မိမိ အေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မွတ္ရေသးေၾကာင္းသာ ေျပာၾကားေလ့ရွိသည္။ ႐ုရွားႏိုင္ငံ အေျခခံဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္အရ မည္သူမွ သမၼတရာထူးအား ဆက္တိုက္အားျဖင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ထက္ ပို၍ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ျခင္း မျပဳရ ဟူသည့္ ကန္႕သတ္ခ်က္ ေၾကာင့္ ပူတင္ သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ သို႕ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မရွိဘဲ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးသာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ ပူတင္ အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုရွား ႏုိင္ငံ သမၼတ အျဖစ္ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး ယင္းေရြးေကာက္ ခံရျခင္းသည္လည္း ပူတင္ အေနျဖင့္ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ႐ုရွား ႏိုင္ငံ သမၼတ အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။

(Xinhua)