၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အားကစားျပိဳင္ပြဲတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားအားကစားသမားမ်ား ပါဝင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္

Published: Oct 13


ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ကန္ေက်ာင္းဝါက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပါရာလမ္ပစ္အားကစားျပိဳင္ပြဲတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား အားကစားသမားမ်ားပါဝင္ ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ ျပံဳယမ္းက ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပါရာလမ္ပစ္အားကစားျပိဳင္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ရန္ေျပာၾကားထားေၾကာင္း မေန႔က က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားေရးဆုိင္ရာ အစည္းအေဝးတြင္ ဝန္ၾကီး ကန္ေက်ာင္းဝါက ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံက လာမည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ပထမအၾကိမ္ ေဆာင္းရာသီ အုိလံပစ္ အားကစားျပိဳင္ပြဲကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပ မည္ျဖစ္ပါတယ္။ မတ္လတြင္ ပါရာလမ္ပစ္အားကစားျပိဳင္ပြဲကို က်င္းပမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈ အုိလံပစ္အားကစားျပိဳင္ပြဲတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသားအမ်ားအျပား ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ေစရန္ ႏုိင္ငံတကာအုိလံပစ္ေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ေတာင္ကိုရီးယား တာဝန္ရွိသူမ်ားက ကမ္းလွမ္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားကစားသမားမ်ား ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္မည္ဟု ၎အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ဝန္ၾကီးက်န္ေက်ာင္းဝါက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း NHK သတင္းမွ သိရပါတယ္။

(ေၾကးမံု)