၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မ်က္မျမင္လမ္းေလွ်ာက္တုတ္ေန႔ ပတၱျမား FM မွ ပူးေပါင္းပါဝင္မည္

Published: Oct 13


ယခုလာမည့္ ေအာက္တုိဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မ်က္မျမင္လမ္း ေလွ်ာက္တုတ္ေန႔တြင္ ပတၱျမား FM မွ ႏွစ္စဥ္ ပါဝင္ကူညီဆင္ႏႊဲေနက်အတိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ မ်က္မျမင္ လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲကူညီလမ္းေလွ်ာက္ၾကမည္ျဖစ္ျပီး အဆုိပါေန႔တြင္ ပါဝင္လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ား အတြက္ ပတၱျမား FM မိသားစု မွ ေငြက်ပ္ (၂၈) သိန္း တန္ဘုိးရွိ တီရွပ္ (၁၇၀၀) လွဴဒါန္းသြားမွာ ျဖစ္သည္။ႏွစ္စဥ္ ေအာက္တုိဘာလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ပတၱျမား FM ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ယခုႏွစ္ (၈)ႏွစ္ျပည့္ တြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္ဝွမ္းလံုးရွိ မ်က္မျမင္ေက်ာင္း (၁၂)ေက်ာင္းသို႔ Audio Books ႏွင့္အလွဴေငြမ်ား ၊ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၾကည့္ျမင္တုိင္ႏွင့္ ခဝဲျခံ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၅၂၀ အား ေန႔လည္စာႏွင့္ ညစာ ေကၽြးေမြးျခင္း ၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသို႔ အလွဴေငြ လွဴဒါန္းျခင္းတုိ႔အတြက္ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ (၄၈)သိန္း ေက်ာ္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ပတၱျမား FM မွ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ အလွဴေငြ လွဴဒါန္းျခင္း ၊ မ်က္မျမင္လမ္းေလွ်ာက္တုတ္ေန႔မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီဆင္ႏႊဲျခင္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ မပ်က္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္အထိ လွဴဒါန္းေငြ စုစုေပါင္းမွာ ေငြက်ပ္ (၅၀၀) သိန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(ပတၱျမား FM)