ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခ်ယ္ရီပင္ ၂၀၀ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ စိုက္ပ်ိဳးမည္

Published: Jan 13


ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ခ်ယ္ရီပင္ ၂၀၀ ကို ႏွစ္ေနရာခြဲ၍ ဒုတိယအႀကိမ္ ဆက္လက္ စိုက္ပ်ိဳးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ (၁) ႏွင့္ Royal Myanmar Golf Club တုိ႔ကို ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဆက္ဆံေရးႏွင့္သတင္း ျပန္ၾကားေရးဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္က အတည္ျပဳေျ့ပာ သည္။အဆုိပါ ခ်ယ္ရီပင္ စိုက္ပ်ိဳးမႈ ကို ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ ရာ ကြန္ဗင္ရွင္းစင္တာ (၁) ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္က ဆုိသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယမန္ ႏွစ္က ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ပထမအႀကိမ္ ခ်ယ္ရီပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲကို ဗုိလ္႐ႈ သဘင္သို႔ သြားရာလမ္းတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တက္ေရာက္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။ ပထမအႀကိမ္ စိုက္ပ်ိဳးမႈတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ မ်ိဳးရင္းျဖစ္ေသာ ေယာကိုးဆကူရာ (YOKO SAKURA) အမ်ိဳးအစာ းခ်ယ္ရီပင္ကို အပူပိုင္းေဒသမ်ား၌ စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ေစရန္ အင္နီးယားရင္း နည္းပညာျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အထိမ္းအမွတ္ ခ်ယ္ရီပင္စိုက္ပ်ိဳး မႈကို ၂၀၂၀ အထိ ရည္မွန္းခ်က္ ထား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ကစတင္ကာ ႏွစ္စဥ္ အပင္ ေရ၂၀၀ ႏႈန္း စိုက္ပ်ိဳးေနျခင္းျဖစ္သည္။

7day