ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယားႏိုင္ငံသို႔ ေရထြက္ပစၥည္းတင္ပို႔ျခင္းကို မတ္လ (၃၁)ရက္မွစ၍ ယာယီပိတ္မည္

Published: Feb 14


ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယားႏိုင္ငံက ေရထြက္ပစၥည္းတင္သြင္းမႈ ယာယီပိတ္ပင္တဲ့ ေလးႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံပါဝင္ ေနတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကေန ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယားႏိုင္ငံကို ေရထြက္ပစၥည္းတင္ပို႔တာကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၁)ရက္ ကေန ယာယီပိတ္ပင္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာအပါအ၀င္ ဗီယက္နမ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယစတ့ဲ ႏိုင္ငံေတြက တင္ပုိ႔မႈကုိ ယာယီပိတ္ပင္ထားတာျဖစ္ၿပီး ပိတ္ပင္ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေရထြက္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈ ယာယီပိတ္ပင္မႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာသံရံုး (ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယားႏိုင္ငံ)ကို ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံက သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းေပးဖို႔ တင္ျပထားၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ကုန္သြယ္မႈျမင့္တင္ေရးအဖဲြေတြကိုလည္း တင္ျပထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမစ္မခ