ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ(၁)သိန္းခြဲလွ်င္ မ်က္စိဆရာဝန္တစ္ဦးႏႈန္းျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနရ

Published: Oct 13


ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မ်က္စိဆရာဝန္ဦးေရ(၃၅၀)ေလာက္ရွိၿပီး လူဦးေရ(၁)သိန္းခြဲကုိ မ်က္စိဆရာဝန္တစ္ေယာက္ ႏႈန္းနဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနရတယ္လို႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ သက္ခိုင္ဝင္းကေျပာပါတယ္။ေနျပည္ေတာ္က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန႐ံုးမွာႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ကက်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔မ်က္မျမင္ ပေပ်ာက္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားမွာ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာသက္ခိုင္ဝင္းက ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ ပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ WHO ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ အတြင္းတိမ္ခြဲစိတ္မႈႏႈန္းဟာ လူဦးေရ(၁)သန္းကို (၃)ေထာင္ ေလာက္သတ္မွတ္ထားၿပီး အတြင္းတိမ္ခြဲစိတ္မႈႏႈန္းဟာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွာ (၂၂၀၈)ေယာက္ အထိ တိုးတက္လာၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အဓိကအားျဖင့္ မ်က္စိမျမင္ျခင္းျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ေရာဂါေတြဟာ အတြင္းတိမ္၊ ေရတိမ္တို႕ဟာ မ်က္မွန္ လိုအပ္တာနဲ႔ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈဒဏ္တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး တိမ္ေရာဂါဟာ မ်က္မျမင္အားလံုးရဲ႕ (၆၀)ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္္ျဖစ္ေန တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားအျမင္သန္စြမ္းေရး(NATIONAL VISION)အစီအစဥ္မွာ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္က်ရင္ ကာကြယ္ကုသလို႔ရတဲ့ မ်က္စိေရာဂါ ေတြရဲ႕(၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္းကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔္ ေဆာင္ရြက္ေနျပီး မ်က္ခမ္းစပ္ႏွင့္ မ်က္မျမင္ကာကြယ္ေရးစီမံကိန္းကို အဓိကအခန္းက႑မွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။