ျပင္သစ္ႏ်ဴကလီးယား ဓါတ္ေပါင္းဖိုအတြင္း Green Peace အဖြဲ႕သားမ်ား ခိုးဝင္ကာ မီးရွဴးမီးပန္းပစ္ေဖာက္

Published: Oct 13


သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားေနေသာ Green Peace အဖြဲ႔သားမ်ားသည္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖုိအတြင္းသို႔ ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ ခိုးဝင္ကာ မီးရွဴးမီးပန္းမ်ား ပစ္ေဖာက္ခဲ့ ေၾကာင္း ၊ ဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ားကို တုိက္ခိုက္ရန္ လြယ္ကူမႈကို မီးေမာင္းထုိးျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါအဖြဲ႔က သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။  ‘ဒီဓါတ္ေပါင္းဖိုေတြက လံုျခံဳေရးစိတ္မခ်ရဘူး’ ဟု Green Peace  အဖြဲ႔သားမ်ားက ေျပာၾကားထားသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္ကိုပါ တြစ္တာတြင္ ေရးသားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အဆုိပါ ဓါတ္ေပါင္းဖိုကို ၾကီးၾကပ္ရေသာ EDF စြမ္းအင္ ကုမၸဏီကမူ အဆုိပါ Green Peace အဖြဲ႔သားမ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္း ၊ ၎တုိ႔သည္ ဓာတ္ေပါင္းဖို ႏ်ဴကလီးယား ဇုန္အတြင္း မဝင္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ဒါေၾကာင့္ ဓာတ္ေပါင္းဖို၏ လံုျခံဳေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့သည္ဟု မဆုိႏုိင္ေၾကာင္း တံု႔ျပန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ Green Peace အဖြဲ႔ကလည္း မိမိတို႔သည္ စြန္႔ပစ္ ႏ်ဴကလီယားေလာင္စာကန္မ်ား အနီး ခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း ၊ ထုိေလာင္စာကန္မ်ားမွာ ေရဒီယိုသတၱိၾကြမႈ အႏၱရာယ္ရွိသျဖင့္ အေရးၾကီးေသာ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အဖ်က္ သမားမ်ား၏ လက္ထဲမေရာက္ရန္ အေရးၾကီးေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Ref:-AFP