ေလလြင့္ ကေလးငယ္မ်ားကုိ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားရန္ စီစဥ္ေန

Published: Aug 12


လမ္းေပၚ၌ ေတာင္းရမ္းေနရသည့္ ေလလြင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား လူငယ္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ပု႔ိေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရး သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေပးမည္ဟု လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ အပါ၀င္ အျခားေသာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အရြယ္မေရာက္ေသးဘဲ လမ္းေပၚ၌ ေတာင္းရမ္းေနေသာ ကေလးငယ္ေပါင္း မ်ားစြာရွိၿပီး ယင္းကေလးမ်ား ၏ ေရရွည္ဘ၀ရပ္တည္ေရး လုပ္ေဆာင္ရျခင္း .ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။ လက္ရွိတြင္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သင္တန္းေက်ာင္း အေရအတြက္ နည္းပါးေနေသးသျဖင့္ ေလလြင့္ကေလးမ်ား အားလုံးကုိ ထားရွိႏုိင္ေစရန္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သင္တန္းေက်ာင္း မ်ားကုိဆန္းစစ္၍ စနစ္တက်ျဖစ္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ၎က ဆုိသည္။ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနက ကနဦးေကာက္ယူ ထားသည့္ စာရင္းအရ လမ္းေပၚ၌ ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ေနသည့္ ေလလြင့္ကေလးငယ္မ်ား ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕တည္းတြင္ အသက္ (၆)ႏွစ္မွ(၁၄)ႏွစ္ၾကားရွိ ကေလးငယ္ ကုိးရာေက်ာ္ရွိသည္။ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ေလလြင့္ကေလးငယ္မ်ား စာရင္းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႔တို႔တြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာ ေနေႀကာင္း ေျပာႀကားခ်က္အရ သိရသည္။

(7Day)