ေရွးေဟာင္းသခၤ်ိဳင္းေဟာင္းတစ္ခု ႏြားထိုးႀကီးတြင္ေတြ႔ရွိ

Published: Feb 13


မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ပေဒါင္းေက်းရြာအနီးတြင္ သံလက္နက္၊ ေျမအိုးကြဲ၊ လူအ႐ုိးမ်ားရွိသည့္ ေရွးေဟာင္းသခၤ်ိဳင္းေဟာင္းတစ္ခု ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္တြင္ သတင္း ထုတ္ျပန္ သည္။ အဆိုပါ ပေဒါင္းေက်းရြာအနီး၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း မိုင္တိုင္(၃၂၉/၇) ဝဲဘက္လမ္းေဘး၊ ေပ ၁၅ဝဝခန္႔ အကြာ၌ ေျမမ်ားတူးေဖာ္ထားသည္ကို မသကၤာဖြယ္ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္ စစ္ေဆး ရာမွ ေရွးေဟာင္းသခၤ်ိဳင္းကို ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ယင္းေနရာတြင္ သံလက္နက္၊ ေျမအိုးကြဲ၊ လူအ႐ုိးမ်ားအျပင္ လူသြား၊ ဦးေခါင္းအခြံ၊ ေျမထည္၊ ေျမပန္းကန္ အပိုင္းအစမ်ားေတြ႕ရွိရၿပီး သံေခတ္မွ သခၤ်ိဳင္းေဟာင္းတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ လက္ရွိတြင္ ယင္းေနရာကို ပေဒါင္းေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အဖြဲ႕မွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ အဆုိပါ ေရွးေဟာင္းသခၤ်ိဳင္းေဟာင္းအား ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈေနရာ ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

(Mizzima)