ေရေႀကာင္းဘတ္စ္ ေခါက္ေရတိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲ

Published: Oct 13


ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ ပထမဆံုးေရေႀကာင္း ဘတ္စ္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္မွစ၍ ေခါက္ေရတိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ေႀကာင္း တင့္တင့္ျမန္မာကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔မွ စ၍ နံနက္ ၆ နာရီ ၅၅ မိနစ္မွ ည ၇ နာရီထိ သေဘာၤ အေခါက္ေရ ၁၂ ေခါက္ ေျပးဆြဲခဲ့ျပီး မေန႔မွစ၍ နံနက္ ၆ နာရီခြဲမွ ည ၉ နာရီအထိ တစ္ရက္လွ်င္ ၁၉ ေခါက္တိုးခ်ဲ႕ ေျပးဆြဲ မည္ျဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္။ ေရေႀကာင္း ဘတ္စ္အျဖစ္ ခရီးသည္ ၂၃၀ ဆံ့ ျပည္ပသေဘာၤႏွစ္စင္းႏွင့္ ခရီးသည္ ၁၂၀ ဆံ့ ျပည္တြင္းသေဘာၤ ႏွစ္စင္းျဖင့္ ေျပးဆြဲလ်က္ရွိျပီး တစ္ရက္လွ်င္ခရီးသည္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ စီးနင္းေႀကာင္း၊ ယခုရက္ပိုင္း အတြင္း ဘေဘာၤစင္းေရ ထပ္တိုးေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ေႀကာင္း သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမစ္ေႀကာင္းအတြင္း ေရေႀကာင္းဘတ္စ္ ေျပးဆြဲသည့္ မွတ္တိုင္မ်ားမွာ ဗိုလ္တစ္ေထာင္၊ နန္းသီတာ၊ လမ္းသစ္၊ ႀကည့္ျမင့္တုိင္၊ ေရႊပိေတာက္ ၊ အင္းစိန္တို႕ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ျမစ္ေႀကာင္းအတြင္း ေရေႀကာင္းဘတ္စ္ျဖစ္ ေျပးဆြဲမည့္ခရီးစဥ္သည္ ၆၀ ဆံ့ ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ သေဘာၤသံုးစင္း ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္၊ ညေန ၄ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ နန္းသီတာဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိလာျပီျဖစ္ေႀကာင္း တင့္တင့္ျမန္မာကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

The Voice