ဧရာ၀တီျမစ္ေရ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လူဦးေရ ၃၀၀ ေက်ာ္ ေရေဘး လြတ္ရာသုိ ့ ေျပာင္းေရႊ ့

Published: Aug 13


ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဧရာ၀တီျမစ္ေရ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ရပ္ကြက္ ၃ ခုမွ လူဦးေရ ၃၃၁ ဦး ေရေဘးလြတ္ရာသုိ ့ကူညီေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး၏ ထုတ္ျပန္မႈအရ သိရသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္ေရ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ နံနက္ပုိင္းမွ စတင္၍ လယ္ကုန္းရပ္ကြက္၊ ေရၾကည္ ရပ္ကြက္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕သစ္ႀကီး ရပ္ကြက္မ်ား အတြင္းသို႔ ေရ၀င္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ လ်က္ရွိရာ ေရေဘးကူညီ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ေျမာက္ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွတပ္မေတာ္သားမ်ား၊ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးၾကေၾကာင္း သိရသည္။ လယ္ကုန္းရပ္ကြက္မွ အိမ္ေထာင္စု ၄၄ စု၊ လူဦးေရ၂၃၈ ဦး၊ ေရၾကည္ရပ္ကြက္မွ အိမ္ေထာင္စု ၂၀ စု၊ လူဦးေရ ၃၃ ဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕သစ္ႀကီးရပ္ကြက္မွ အိမ္ေထာင္စု ၃၀ စု၊ လူဦးေရ၆၀ ဦးတုိ႔ကို ေရေဘးလြတ္ရာေနရာမ်ားသို႔တပ္မေတာ္မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ ေရာ္ဘာေလွမ်ားျဖင့္ ကူညီေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္း မ်ားအား တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္လွည့္ေဆးကုသေရးအဖဲြ႕မွ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

(Xinhua)
-----------------------------------------------