အေျခခံပညာေက်ာင္းသားမ်ား စာေမးပြဲကာလ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္း အသံခ်ဲ႕စက္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ယာယီရပ္ ဆုိင္းထား

Published: Feb 13


ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္နဲ႔ ေက်းရြာေတြမွာ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ စစ္ေဆးေနသည့္ အတန္းတင္ စာေမးပြဲ ကာလအတြင္း အသံခ်ဲ႕စက္ဖြင့္တာကို ယာယီရပ္ဆုိင္းထားတယ္လို႔ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ကေန သိရပါတယ္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အေျခခံပညာ အထက္တန္း၊ အလယ္တန္းနဲ႔ မူလတန္းေက်ာင္း ေတြမွာ စာေမးပြဲေတြက်င္းပျပဳလုပ္ေနတာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ စာက်က္ခ်ိန္နဲ႔ စာေမးပြဲေျဖခ်ိန္ေတြမွာ အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစဖို႔ စာေမးပြဲေတြၿပီးဆုံးခ်ိန္အထိ အသံခ်ဲ႕စက္ဖြင့္တာကို ယာယီတားျမစ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီ အေၾကာင္းၾကားစာေတြကို ျပည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္း ရပ္ကြက္ေတြနဲ႔ ေက်းရြာအုပ္စုေတြအထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေဝ ထားၿပီး အခ်ဳိ႕ရပ္ကြက္နဲ႔ ေက်းရြာေတြမွာ လွည့္လွည္ၿပီး အသံခ်ဲ႕စက္ မဖြင့္ၾကဖုိ႔ ေၾကျငာမႈေတြ ျပဳလုပ္ ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ နဝမတန္းေတြ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေနၿပီးေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီတတိယပတ္မွာၿပီးစီးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။