အီရန္ ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူညီမႈကို ဆက္လက္ လုိက္နာရန္ ႁခြင္းခ်က္ျဖင့္ ထရမ့္သေဘာတူ

Published: Jan 13


အီရန္၏ ႏ်ဴကလီးယား ထိန္းခ်ဳပ္ေရး သေဘာတူညီမႈကို ႁခြင္းခ်က္ အေျခအေန အခ်ိဳ႕ျဖင့္ အေမရိကန္က ဆက္လက္ ေလးစား လုိက္နာ က်င့္သံုးေနမည္ဟု သမၼတ ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္က ေၾကညာခဲ့သည္။ အေစာပိုင္းတြင္ ထရမ့္က ယခင္ အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ဘာရတ္ အိုဘားမား လက္ထက္က ရရွိခဲ့သည့္ အီရန္ ႏ်ဴကလီးယား ထိန္းခ်ဳပ္ေရး သေဘာတူညီမႈမ်ားကို ဆက္လက္ မလုိက္နာေတာ့ဘဲ အီရန္အေပၚ ပယ္ဖ်က္ထားသည့္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ျပန္လည္ က်င့္သံုးလာႏုိင္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္မူ ထရမ့္က အဆိုပါ သေဘာတူညီမႈကို မိမိ၏ အစိုးရ အေနျဖင့္ ဆက္လက္ လက္ခံထားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ အီရန္ကို မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ ေစာင့္ၾကည့္ေနမည္ဟု သတိေပးသြားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ သေဘာတူညီမႈပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ ေရးသားရန္လည္း ၎က ေတာင္းဆိုထားသည္။အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ရက္ေပါင္း ၁၂၀ ၾကာတိုင္း အီရန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္မႈ တစ္ခုကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခု သေဘာ တူညီမႈမတုိင္ခင္က ထားရွိသည့္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ က်င့္သံုးလာႏိုင္ေၾကာင္း ထရမ့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ထရမ့္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အီရန္ ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူညီမႈကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားလုိသည့္ ဥေရာပမဟာမိတ္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ယာယီ အသက္႐ွဴေခ်ာင္စရာ ျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္ ထရမ့္က ဥေရာပ မဟာမိတ္မ်ားကို ရည္ရြယ္ကာ အီရန္ ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္တြင္ ပါရွိသည့္ အားနည္း ယိုယြင္းေနေသာ အခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ သတိေပးခဲ့ၿပီး မျပင္ဆင္ႏုိင္ပါက အေမရိကန္သည္ အဆိုပါ သေဘာတူညီမႈကို ဆက္လက္ အသိအမွတ္ ျပဳေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္သြားခဲ့သည္။

Ref: CNN