အိႏိၵယႏုိင္ငံ ေဆး႐ုံတစ္႐ုံ၌ ကေလးငယ္ ၃ဝ ခန့္ ႐ုတ္တရက္ေသဆုံး

Published: Aug 13


အိႏိၵယႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း ယူတာ ပရာေဒ့ရွ္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဆး႐ုံတစ္႐ုံ၌ ကေလးငယ္ ၃ဝ ခန္႔ ႐ုတ္တရက္ ေသဆုံးမႈျဖစ္ေပၚ ခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အိႏိၵယအာဏာ ပုိင္မ်ားက စုံစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း မေန႔သတင္းမ်ားအရ သိရ သည္။ၾသဂုတ္ ၁ဝ ရက္မွ ၁၁ ရက္ အတြင္း ဂုိရာခ္ရွ္ပါၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ တစ္႐ုံ၌ ေဆးကုသမႈခံယူေနၾကသည့္ အသက္ (၅)ႏွစ္မွ (၁၂)ႏွစ္အတြင္းရွိ ကေလးငယ္မ်ားသည္ တစ္ေယာက္ ၿပီးတစ္ေယာက္ ႐ုတ္တရက္ ေသဆုံး ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသႏၲရ အာဏာပုိင္မ်ား က ဆုိသည္။ ေသဆုံးခဲ့သည့္ အဆုိပါကေလး ငယ္မ်ားသည္ ျခင္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြား ေသာ ဦးေႏွာက္အေမွးေရာင္ေရာဂါ ကူးစက္ခံစားေနသည့္ အတြက္ ေဆး႐ုံ ၌ ေဆးကုသမႈမ်ား ခံယူေနၾကစဥ္ ယခုကဲ့သုိ႔ ႐ုတ္တရက္ေသဆုံးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသႏၲရ အာဏာပုိင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ကေလးငယ္မ်ား ေသဆုံးသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေဆး႐ုံတာဝန္ရွိ သူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈ ၾကန္႔ၾကာသည့္အတြက္ ေအာက္ဆီဂ်င္ အရည္ေပးပုိ႔သည့္ ကုမၸဏီက ေဆး႐ုံ သုိ႔ ေအာက္ဆီဂ်င္အရည္ေပးပုိ႔မႈကုိ ရပ္ဆုိင္းပစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေဒသႏၲရ အာဏာပိုင္တခ်ဳိ႕က ထင္ေၾကးေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ယူတာပရာေဒ့ရွ္ အစုိးရက အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

အင္န္အိတ္ခ်္ေက။