အဖိုး အဖြားမ်ားအား လူမႈေရးပင္စင္ ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းျပဳလုပ္ပြဲ

Published: May 19


လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးွႏွင့္ .ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာန ၊ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွ အသက္ ၉၀ ႏွင့္အထက္ အဖိုး အဖြားမ်ားအား လူမႈေရးပင္စင္ ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းျပဳလုပ္ပြဲကို ဒီကေန႔ နံနက္ ၉ နာရီအခ်ိန္က ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ႕ ဆမားဒူ၀ါဆင္၀ါးေနာ္ ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပ ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရး ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး Dr သင္းလြင္မွအဖြင့္ အမွာစကားေျပာႀကားျပီး အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားမွ တက္ေရာက္ႀကပါတယ္။ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွစ၍ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီး ဌာန ၊ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွ အသက္ ၉၀ ႏွင့္ အထက္ အဖိုး အဖြား ၁ ဦးလွ်င္ လစဥ္ တစ္ေသာင္းက်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ ၃ လ တစ္ႀကိမ္ေထာက္ပံ့ .ေပးသြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း သိရပါတယ္။