ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇိုအာေဘး ေဘာလ္တစ္ေဒသႏွင့္ အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္သည့္ ပထမဆုံးေသာ ဂ်ပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာ

Published: Jan 13


ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးသည္ ေဘာလ္တစ္ေဒသသုံးခုႏွင့္ အေရွ႕ဥေရာပ သုံးႏိုင္ငံသို႔ ထြက္သြားေရာက္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာခဲ့ေၾကာင္း အင္န္အိတ္ခ္်ေက သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ သည့္ပထမဆုံးေသာ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့သည္။ အာေဘးသည္ ၄င္း၏ေျခာက္ရက္ ၾကာျမင့္မည့္ခရီးစဥ္၏ ပထမဆုံးေျခလွမ္းအစ အေနျဖင့္ ေသာၾကာေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ တိုက်ဳိရွိ ဟာနီဒါေလဆိပ္မွ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္သည့္ အက္စတိုးနီးယားသို႔ ထြက္ခြာခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ လတ္ဗီးယား၊ လစ္သူေယးနီးယား၊ ဘူလ္ေဂးရီးယား၊ ဆားဘီးယားႏွင့္ ႐ိုေမးနီးယားႏိုင္ငံ မ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္မည္ျ ဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၄င္း၏ခရီးစဥ္ သြားေရာက္မႈသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ သံတမန္ဆက္ဆံေရးကို ေနာက္ထပ္တိုးခ်ဲ႕ သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာေဘးက သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားႏွင့္ ၄င္း၏စကားေျပာဆို ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွသည္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းက ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ ဒုံးက်ည္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အေရးႀကီး အေၾကာင္းရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝိုင္းဝန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ရွာေဖြသြားႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း အာေဘးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ လ်င္ျမန္စြာဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး အရဆက္ဆံမႈကို ျမႇင့္တင္သြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။အာေဘးသည္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီေပါင္း ၃ဝေက်ာ္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အတူခရီးသြားေနေၾကာင္းကိုလည္း ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 

အင္န္အိတ္ခ္်ေက