လိႈင္သာယာရွိ ေက်ာင္းမေနႏုိင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ားအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား ဖြင့္မည္

Published: Aug 13


ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာင္းမေနႏုိင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားကို တိုင္းေဒ သႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕ႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။ ျသဂုတ္ ၁၂ ရက္က အထက (၂) လိႈင္သာယာတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးလုပ္ ငန္းဖြင့္ပဲြ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအ ရ ႏုိင္ငံ့လူဦးေရ၏ ၂၇ ရာခုိင္ႏႈန္း သည္ အသက္ (၁၃)ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အနက္ ၉ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေက်ာင္းမေန ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အမ်ား စုသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းမိသားစုမ်ား ကေလးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္က ဆိုသည္။လိႈင္သာယာရွိ ေက်ာင္းျပင္ ပေရာက္ကေလးငယ္မ်ားအ တြက္ အေျခခံပညာေရးအခြင့္အ လမ္းရရွိေစရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးအေျခစိုက္စခန္း ခုနစ္ခု ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး မူလတန္းႏွင့္ အ လယ္တန္းအဆင့္ ကေလးငယ္ ၁၉၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေန သည္။ ၎ကေလးငယ္မ်ား သင္ ယူႏုိင္မည့္ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းပညာရပ္ကို ယခုႏွစ္တြင္ ေလ့လာဆန္းစစ္၍ ၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕ ပူးေပါင္းကာ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္ လွစ္ေပးမည္ဟု သိရသည္။ နာဂစ္မုန္တုိင္းအၿပီးတြင္ ျမစ္၀ ကၽြန္းေပၚ ေဒသမွ လိႈင္သာ ယာၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ သူ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္း ၿမိဳ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသ ႀကီးတြင္ လူဦးေရ အထူထပ္ဆံုး ျဖစ္သည္။

7day