ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အဌားယာဥ္မ်ား City Taxi အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ရန္ အစီးေရ ၁ဝဝဝဝ ခန္႔ က်န္ရွိ

Published: Feb 14


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေျပးဆြဲေနသည့္ အဌားယာဥ္မ်ားကို City Taxi အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ရန္ အစီးေရ ၁၀၀၀၀ ခန္႔ က်န္ရွိေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။ ယင္း City Taxi အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ရန္ က်န္ရွိေနေသးေသာ အငွားယာဥ္မ်ားကို ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(ကညန) မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ စိစစ္ကာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ပိတ္သိမ္းရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ City Taxi အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္မႈကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ သတ္မွတ္ထားကာ က်န္ရွိေနသည့္ ယာဥ္မ်ားအတြက္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္အထိ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ေပးလိုက္ ေသာ္လည္း ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္တိုင္ အစီးေရ ၁ဝဝဝဝ ခန္႔မွာ မွတ္ပံုတင္ရန္ က်န္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

(Xinhua)