မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ မိုးေလဝသေရဒါစခန္း ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္

Published: Nov 14


မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး တံတားဦးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္အနီး၌ တည္ေဆာက္ေနသည့္ မိုးေလဝသ ေရဒါစခန္း တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း ျပီးစီးသြားျပီျဖစ္၍ ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(အထက္ျမန္မာျပည္ဌာနခြဲ)မွ ဦးေက်ာ္လြင္ဦးက ေျပာသည္။ အဆိုပါ ေရဒါစခန္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေအဂ်င္္စီ၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈျဖင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာက စတင္ခဲ့၍ ယခုအခါလုပ္ငန္္းမ်ား ျပီးစီး သြားျပီျဖစ္ရာ ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ဌာနမွအင္ဂ်င္နီယာမ်ားကို ေရဒါကိရိယာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ကိုင္တြယ္သံုးစြဲျခင္းဆိုင္ရာတို႔ကို သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။“ေရဒါကိရိယာကို အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္ပိုင္းမွာ စစ္ကိုင္းတိုင္း ၊ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ ပဲခူးတိုင္းထိ ေရဒါပံုရိပ္ေတြဖမ္းမိႏိုင္တယ္၊ အဲဒီ ပံုရိပ္ေတြနဲ႔ အထက္အညာ ေဒသမွာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္တဲ့ မုန္တိုင္းေတြ၊ မိုးတိမ္ေတာင္ေတြနဲ႔ မိုးရြာသြန္းမႈအေျခအေနေတြကို ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ဦးေက်ာင္လြင္ဦးက ေျပာသည္။ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ရန္ကုန္၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕မ်ားတြင္ ေရဒါ သံုးလံုးတပ္ဆင္ရန္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ လက္ရွိတြင္ ေက်ာက္ျဖဴ ေရဒါစခန္းကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ေရဒါပံုရိပ္မ်ားျဖင့္ မိုးေလဝသခန္႔မွန္းခ်က္ မ်ား ထုတ္ျပန္္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

(Myanmaalinn)