မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတိုးနႈန္းသက္သာစြာနွင္႔ ျပည္တြင္းျပည္ပေခ်းေငြရရွိေရး စီစဥ္လွ်က္ရွိဟုဆို

Published: Aug 13


မြန္ျပည္နယ္ထဲက လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အတိုးနႈန္းသက္သက္သာသာနဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပေခ်းေငြရရွိေအာင္စီစဥ္ေနတယ္ လို႔႔ ျပည္ေထာင္စု စီမံကိန္းနွင္႔ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းကေျပာပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းေတြဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေငြေၾကးရရွိေစနိုင္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းဆပ္ ေကာ္မတီကေန လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ အတိုးနႈန္းသက္သာစြာနဲ႔ ေခ်းေငြရရွိေအာင္၊ အေပါင္ပစၥည္း မရွိေပမဲ့လည္း ဘဏ္ေခ်းေငြရရွိေအာင္နဲ႔ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပနိုင္ငံေတြက ေခ်းေငြရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ(၁၂)ရက္ေန႔ ေမာ္လျမိဳင္ၿမိဳ႕မွာျပဳလုပ္တဲ့ ေငြေၾကးရရွိေစနိုင္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားညွိနႈိင္းေဆြြးေႏြး ပြဲမွာ ၀န္ႀကီးက အဲဒီလုိေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေနြးပြဲကိုေတာ့ မြန္ျပည္နယ္ ကုန္သည္စက္မႈလက္မွလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ဦးေဆာင္က်င္းပတာျဖစ္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္ထဲက အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ မြန္ျပည္နယ္ ကုန္သည္စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ မြန္ျပည္နယ္ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ညီေနာင္အသင္းအသီးသီးက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။