မုံရြာအားကစား ကြင္းႀကီးအတြင္း ေျပးခုန္ပစ္ႏွင့္ ေဘာလုံးၿပိဳင္ပဲြမ်ား စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားၾကမည္

Published: Aug 12


အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ ျပီးစီးေတာ့မည္ျဖစ္သည့္ မုံရြာျပည္သူ႔ အားကစားကြင္း အတြင္း အဆင့္ျမင့္ေျပးလမ္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ေဘာလုံးကြင္း တို႔တြင္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ေျပး ခုန္ပစ္ၿပိဳင္ပဲြကို စက္တင္ဘာလတြင္ လည္းေကာင္း၊ အသက္ (၂၂) ႏွစ္ေအာက္ အမ်ဳိးသား ေဘာလုံးၿပိဳင္ပဲြကို ႏိုဝင္ဘာလတြင္ လည္းေကာင္း က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး အားကစားႏွင့္ ကာယပညာ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ေဆြထံမွ သိရသည္။ ေဘာလုံးကြင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာ တြင္ ေရစိမ့္ေျမာင္း ၂၁ ေျမာင္းတူးျခင္းႏွင့္အတူ ေျမဖို႔လုပ္ငန္း၊ ႏိုင္ငံျခား ျမက္ျပန္စိုက္ကာ ေမြးျမဴျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ ရြက္ထားၿပီးျဖစ္သလို ေျပးလမ္း ရွစ္လမ္းပါသည့္အဆင့္ျမင့္ ေျပးလမ္းကုိလည္း ေဖာ္ေဆာင္ထားျပီး ျဖစ္သည္။ မုံရြာျပည္သူ႔ အားကစား႐ံုအတြင္း ယခင္ကတည္းက ရွိသည့္ မိုးလုံေလလုံ အားကစား႐ံုႀကီးကို ျပဳျပင္ထားျခင္း ႏွင့္အတူ ျမန္မာ့သိုင္း အားကစား႐ံု၊ ျခင္းခတ္အားကစား႐ံု ႏွစ္ကြင္းတဲြ တင္းနစ္ကြင္း မ်ားကိုလည္း ျပဳျပင္ထားၿပီး ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂ဝ၁၄ - ၂ဝ၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္က အေလးမ အားကစား႐ံု၊ ကာယဗလႏွင့္ ကာယအလွ ေလ့က်င့္ခန္း အားကစား႐ံုႏွင့္ ဖူဆယ္အားကစား႐ံု အသစ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ အားျဖည့္ကာ ေန႔စဥ္ အားကစားေလ့က်င့္ ခန္းမ်ားကို အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ ဝါသနာရွင္မ်ား ေလ့က်င့္လ်က္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

မ်ိဳးဝင္းထြန္း(မုံရြာ)