မုန္တိုင္းငယ္အေျခအေနသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Published: Dec 07


ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၀၆:၃၀)နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ မုန္တိုင္းငယ္(Depression)သည္ ေျမာက္ဘက္သို႔ ေ႐ြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ မာခ်ီလီပတၱနမ္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ ဘက္ မိုင္ (၅၄၀)ခန္႔၊ ဂိုပါလ္ပူၿမိဳ႕၏ ေတာင္-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္(၅၈၀)ခန္႔အကြာ ပင္လယ္ျပင္ကို ဗဟိုျပဳ ေနၿပီး၊ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႔ ဆက္လက္ေ႐ြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ မုန္တိုင္းငယ္၏လက္ရွိအေျခအေနမွာ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းသို႔ ဦးတည္ေ႐ြ႕လ်ားမည့္ အေျခ အေနမရွိပါသျဖင့္ အဝါေရာင္အဆင့္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ အဆိုပါ မုန္တိုင္း ငယ္သည္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္(၀၆:၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေျမာက္လတၱီက်ဳ (၁၀.၀) ဒီဂရီႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဳ (၈၈.၀)ဒီဂရီတြင္ ရွိၿပီး၊ ဗဟိုခ်က္ေလဖိအား (၁၀၀၄)ဟက္တိုပါ စကယ္ႏွင့္ အျမင့္ဆုံးေလတိုက္ႏႈန္းမွာ တစ္နာရီလၽွင္ မိုင္(၃၀)ႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္(၃၆)နာရီအတြင္းခန္႔မွန္းခ်က္အရ အဆိုပါမုန္တိုင္းငယ္သည္ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႔ ဆက္လက္ ေ႐ြ႕လ်ား ေနၿပီး၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ အင္ဒရာပရာေဒ့ရွ္ေျမာက္ပိုင္းကမ္းေျခအနီးႏွင့္ ၾသရိႆေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခ အနီးသို႔ ေရာက္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ အဆိုပါမုန္တိုင္းငယ္၏အရွိန္ေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသ ႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာစိပ္စိပ္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာက်ဲက်ဲႏွင့္ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ တို႔တြင္ ေနရာကြက္က်ား မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ ရံဖန္ရံခါ မိုးသက္ေလျပင္း မ်ား က်ေရာက္ၿပီး လႈိင္းႀကီးမည္။ မိုးသက္ေလျပင္းက်စဥ္ ေရျပင္/ေျမျပင္ေလသည္ တစ္နာရီ လၽွင္ မိုင္(၄၀) အထိ တိုက္ခတ္ႏိုင္ပါသည္။ လႈိင္းအျမင့္မွာ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ၊ မုတၱမေကြ႕ႏွင့္ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္တို႔တြင္ (၈)ေပမွ (၁၂)ေပခန္႔၊ တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္ တြင္ (၆)ေပမွ (၁၀)ေပခန္႔ ရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မိုး႐ြာျခင္း၊ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသျဖင့္ ႀကိဳတင္သတိျပဳ ေနထိုင္ၾကပါရန္ႏွင့္ ျမန္မာ့ ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔ရွိ ကမ္းနီး၊ ကမ္းေဝး ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား၊ သေဘၤာမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႀကိဳတင္သတိျပဳႏိုင္ပါရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။   

(ျမန္မာ့အသံ)