ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႕ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကေလးမ်ားေန႔အျဖစ္ အစိုးရက တရားဝင္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို

Published: Feb 14


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံကေလးမ်ားေန႔အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကတရားဝင္ သတ္မွတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ .ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးေနဘုန္းလတ္က ေျပာသည္။ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊဂံုတိုင္ရွိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါ တီ႐ံုးခ်ဳပ္၌ မေန႔က က်င္းပ သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း (၁၀၃) ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ႏွင့္ ကေလးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ၎က ေျပာသည္။ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ တရား ဝင္ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ႏွစ္စဥ္ ေအာက္တိုဘာ၏ ပထမ တနလၤာ ေန႔သည္ ကမၻာ့ကေလးမ်ားေန႔ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအလိုက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေန႔ ကို ကေလးမ်ားေန႔အျဖစ္ က်င္းပ ရန္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕က ခြင့္ျပဳထား သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္) ကို ကေလးမ်ားေန႔ ...အျဖစ္ ၁၉၅၆ တြင္ စတင္သတ္မွတ္ ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းပန္းၿခံ၌ ကေလးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပခဲ့သည္။ သို႔ ေသာ္ ျပန္တမ္းဝင္ေန႔တစ္ေန႔အ ျဖစ္ သတ္မွတ္ ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ထို႔ေနာက္ ပါလီမန္ေခတ္ တစ္ေလွ်ာက္ ကေလးမ်ားေန႔ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔တြင္ ဆက္လက္ က်င္းပေသာ္လည္း ၁၉၆၂ အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ၿပီး ေနာက္ ယင္းအစဥ္အလာ ေမွးမွိန္ ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔ႏွင့္ ကေလး မ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို ႏွစ္စဥ္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ပါတီဗဟို အမ်ိဳး သမီး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေျပာသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း ေမြးေန႔ႏွင့္ ကေလးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားပိုမိုပါဝင္ႏိုင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက စီမံေဆာင္ ရြက္ေပးသင့္တယ္လို႕ ဦးေနဘုန္းလတ္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

7day