ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံအေရး ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရုရွားႏွင္႔ တရုတ္သပိတ္ေမွာက္

Published: Nov 14


အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ မေန႔က ကမကထ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္႔ ဗင္နီဇြဲလား ႏိုင္ငံအေရး ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အလြတ္ သေဘာ အစည္းအေဝးကို ရုရွား၊ တရုတ္ ၊ အီဂ်စ္ႏွင္႔ ဘိုလစ္ဗီးယား ႏိုင္ငံတို႔က သပိတ္ေမွာက္ ခဲ႔ၾကသည္။ ဗင္နီဇြဲလား ႏိုင္ငံသည္ ဆိုးရြားေသာ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း တစ္ခုႏွင္႔ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး သမၼတနီကိုးလပ္စ္ မာဒူယို၏ အစိုးရသည္ ၄င္းတို႔ႏွင္႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို အလုပ္မွထုတ္ပစ္ျခင္းႏွင္႔ ေထာင္ခ်ပစ္ျခင္း တို႔ျဖင္႔ အတုိက္ အခံမ်ားကိုဖိႏွိပ္ လ်က္ရွိေနသည္။ ၿပီးခဲ႔သည္႔ဧၿပီလတြင္ အတိုက္အခံတို႔က ဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ားကို က်င္းပခဲ႔ခ်ိန္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားေၾကာင္႔ လူဒါဇင္ႏွင္႔ခ်ီ ၍ ေသဆံုး ခဲ႔ရသည္။ အမ်ဳိးသား အေစာင္႔တပ္ဖြဲ႕က ပစ္ခတ္ခဲ႔ေသာ ရာဘာ က်ည္ဆံ၊ မီးသတ္ပိုက္ ႏွင္႔ မ်က္ရည္ယိုဓါတ္ေငြ႕တို႔ကို ႀကံဳေတြ႕ ခဲ႔ရေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားက သမၼတ မာဒူယို ရံႈးနိမ္႔ႏိုင္ရန္ ေသခ်ာသည္ဟု ဆိုသည္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာစီးစြာ က်င္းပရန္ ယင္းအက်ပ္အတည္း ကေတာင္းဆိုေၾကာင္း ေျပာၾကား ထားသည္။ သမၼတမာဒူယို၏ နာမည္ဂုဏ္သတင္းမွာ ဂဏန္း ၃ လံုးရွိေနေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၊ အစာေရစာ ရွားပါးမႈႏွင္႔ ေဆးဝါးျပတ္လပ္မႈတို႔ေၾကာင္႔ ေလ်ာ႔က်လာလ်က္ရွိေႀကာင္း သိရသည္။

Ref:Reuters