ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး ဂ်ပန္က ျမန္မာအစိုးရကို ကန္ေဒၚလာသံုးသန္း ထပ္မံကူညီမည္

Published: Jan 13


ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး ျမန္မာအစိုးရကို အေရးေပၚ အကူအညီ ကန္ေဒၚလာ သံုုးသန္း (ဂ်ပန္ယန္း သန္း ၃၃၀) ကို ေပးအပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္   အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္႐ံုးက ယမန္ေန႔က  သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္  ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥတာတာ႐ိုကိုႏိုတို႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ယင္းသို႔ကူညီရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဂ်ပန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးသည္ အစဥ္ေႏြးေထြးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလိုအပ္ခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက အကူအညီမ်ား  အၿမဲေပးေလ့ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေစတနာရွိ သည့္အေပၚ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားသည္။ ထို႔အျပင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးတို႔တြင္ တတ္ႏုိင္သမွ် ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥတာ တာ႐ိုကိုႏိုက ေျပာၾကားသည္။အဆုိပါ အေရးေပၚကူညီမႈ သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး စခန္းမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရသန္႔၊ ေလာင္စနွင့္ ပလတ္စတစ္ဘူးမ်ား အပါအဝင္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး လူသားခ်င္းစာနာ ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈပစၥည္းမ်ား   ေပးအပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ 

7day