ထုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လတ္ကို အင္တာပိုက အျပာေရာင္အဆင့္ ႏို႔တစ္စာထုတ္ရန္ သေဘာတူ

Published: Oct 13


ထုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လတ္ရွီနာဝပ္သည္ ဆန္စပါး အရႈပ္ေတာ္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားရုံး၌ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ခံယူရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျပီး ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသျဖင့္ ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က ႏုိင္ငံတကာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ အင္တာပိုထံ အနီေရာင္အဆင့္ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္လည္း အင္တာပိုက အျပာေရာင္ ႏုိ႔တစ္စာထုတ္၍ ယင္လတ္ တည္ရွိသည့္ ေနရာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ ပို႔ေပးရန္ ၊အင္တာပိုအဖြဲ႔ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားကို အေၾကာင္း ၾကားရန္ သေဘာတူညီခဲ့တယ္လို႔ ထုိင္းေတာ္ဝင္ရဲတပ္ဖြဲ႔က မေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ယင္လတ္သည္ တရားရုံး၌ ၾကားနာစစ္ေဆးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သျဖင့္ ဖမ္းဝရမ္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အကယ္၍ ျပစ္မႈ ထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္ က်ခံရလိမ့္မည္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အစ္ကိုျဖစ္သူ သက္ဆင္ရွိရာ ဒူဘုိင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား အရ ယင္လတ္သည္ ျဗိတိန္၌ ႏုိင္ငံေရး ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံရန္ လန္ဒန္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည္ဟု သိရပါတယ္။

Ref:-Bangkok Post