တစ္လႏွင့္အထက္ေနထိုင္မည့္ အိမ္ငွားမ်ား ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္လို

Published: Oct 13


ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုေတြထဲမွာ တစ္လနဲ႔အထက္ ေက်ာ္လြန္ေနထိုင္မယ့္ အိမ္ငွားေတြဟာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ ဆီကုိ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္စုိးမိုးက ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ေျပာပါတယ္။ အိမ္ငွားေနထုိင္သူေတြ ဧည့္စာရင္းတုိင္ၾကားဖုိ႔ လိုအပ္ျခင္းရွိ၊ မရွိ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးရဲ႕ေမးျမန္းမႈကုိ ဝန္ႀကီးကအဲဒီလုိေျဖၾကားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာမွာေတာ့ အိမ္ငွားေနထုိင္သူေတြဟာ ဧည့္စာရင္းတုိင္ၾကားထားမႈမရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ရပ္ကြက္ ေထာက္ခံစာရယူဖုိ႔ခက္ခဲေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းဝင္မဟုတ္သူေတြဟာ ညအိပ္ညေနလာေရာက္တည္းခိုရင္ ဧည့္စာရင္းတုိင္ၾကားရမယ့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ရပ္ကြက္(သုိ႔)ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို တတိယအႀကိ္မ္ျပင္ဆင္တဲ့့ဥပေဒအရ ပယ္ဖ်က္ၿပီးျဖစ္ေပမဲ့လည္း တစ္လနဲ႔အထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး လာေရာက္တည္းခိုေနထုိင္သူေတြ ရွိရင္ေတာ့ မွတ္တမ္းထားရွိႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ သတ္မွတ္နည္းလမ္းေတြနဲ႔အညီ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူေတြဆီကုိအေၾကာင္းၾကားရမယ္လို႔ အစားထုိးျပဌာန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ အိမ္ရွင္ကုိယ္တုိင္ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆီကုိ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားဖုိ႔လိုအပ္တယ္လို႔ ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။