ကေနဒါ သို႔မဟုတ္ မကၠဆီကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရန္ သမၼတ ထရန္႔ လမ္းဖြင့္ထား

Published: Oct 13


အေမရိကန္ သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ အကယ္၍ သံုးပြင့္ဆုိင္ သေဘာတူညီမႈက ေျမာက္အေမရိကလြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး စာခ်ဳပ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနသို႔ မေရာက္ရွိခဲ့လွ်င္ ၎အေနျဖင့္ ကေနဒါသို႔မဟုတ္ မကၠဆီကိုႏုိင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုမႈျပဳလုပ္သြားရန္ လမ္းဖြင့္ထားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗုဒၶဟူးေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။အကယ္၍ ေျမာက္အေမရိက ကုန္သြယ္ေရး စာခ်ဳပ္ကိစၥ ေဆြးေႏြးမႈသည္  မကၠဆီကိုႏွင့္ အဆင္မေျပခဲ့လွ်င္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရးကိစၥရပ္ကို ကေနဒါႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသြားရန္ ရွိမရွိ သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ထရန္႔က ထုိသို႔ ျပဳလုပ္ရန္ ေသခ်ာေၾကာင္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရန္ အဆင္မေျပလွ်င္ အဆင္ေျပႏုိင္မည့္ အျခားသူႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသြားရလိမ့္မည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ ပါတယ္။ ေျမာက္အေမရိကကုန္သြယ္ေရးစာခ်ဳပ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ဝါရွင္တန္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ကေနဒါဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဂ်ပ္စတင္ထရူးဒီရူႏွင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္အတြင္း ထရန္႔က ထုိသုိ႔ မွတ္ခ်က္ခ် ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Ref:-Reuters